Yrkesmåleri &
dekorativ fördjupning

Vuxenutbildning

Programbeskrivning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper där du får lära dig måleriprocessens alla moment, från förberedelse, spackling, målning och tapetsering till väggbeklädnader och dekorativa tekniker samt färglära. Vi lägger också vikt på planering och kommunikation då detta är viktiga pelare inom yrket. Så länge det finns intresse finns det utrymme för utveckling inom yrket och vi ger dig alla möjligheter för en framtida anställning inom branschen. 

Efter utbildningen får du ett visst antal timmar som du kan räkna in i de lärlingstimmar som Måleribranschens yrkesnämnd (MYN) kräver du ska ha gjort, innan du kan räknas som färdigutbildad målare. 

Kursinnehåll

Måleriprocessen, MARMAL0 (200 p)
Måleri 1, MÅLMÅL01 (200 p)
Måleri 2, MÅLMÅL02 (200 p)
Måleri 3, MÅLMÅL03 (200 p)
Måleri 4, MÅLMÅL04 (200 p)

Bygg & anläggning 1, BYGBYG01 (200 p)
Bygg & anläggning 2, BYGBYG02 (200 p)

Bild, BILBIL0 (100 p)
Design 1, DESDES01 (100 p)
Formgivning 1, FOMFOR01S (100 p)
Komvuxarbete, KVARBA (100 p)
Måleri – dekorationstekniker, MARMAE0 (100 p)
Måleri – äldre tekniker, MARMAR0 (100 p)

Undervisningsspråk: Svenska

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2021 Tau Hantverksskola

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2020 Tau Hantverksskola