Yrkesmåleri &
dekorativ fördjupning

Gymnasieprogram
BAMAL-TAU-F

Programbeskrivning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper där du får lära dig måleriprocessens alla moment, från förberedelse, spackling, målning och tapetsering till väggbeklädnader och dekorativa tekniker samt färglära. Vi lägger också vikt på planering och kommunikation då detta är viktiga pelare inom yrket. Så länge det finns intresse finns det utrymme för utveckling inom yrket och vi ger dig alla möjligheter för en framtida anställning inom branschen. 

Efter utbildningen får du ett visst antal timmar som du kan räkna in i de lärlingstimmar som Måleribranschens Yrkes Nämnd (MYN) kräver du ska ha gjort, innan du kan räknas som färdigutbildad målare. 

Kursinnehåll

Engelska 5 (100 p)
Historia 1a1 (50 p)
Idrott och hälsa 1 (100 p)
Matematik 1a (100 p)
Naturkunskap 1a1 (50 p)
Religionskunskap 1 (50 p)
Samhällskunskap 1a1 (50 p)
Svenska 1 (100 p) eller Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Bygg- och anläggning 1 (200 p)
Bygg- och anläggning 2 (200 p)

Måleriprocessen (200 p)
Måleri 1 (200 p)

Eleven har rätt att som individuellt val läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

Undervisningsspråk: Svenska

Introduktionsprogram

Inom varje program och inriktning erbjuder vi även utbildningar för elever som går på Introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett annat introduktionsprogram eller på ett nationellt program. Introduktionsprogram kan även leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. Tau Hantverksskola erbjuder följande introduktionsprogram: 

Lärlingsutbildning

För dig som vill komma ut i arbetslivet tidigt finns möjligheter att gå på vårt yrkesprogram som lärling. 

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2021 Tau Hantverksskola

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2020 Tau Hantverksskola