top of page

Interiör & design
Vuxenutbildning

Interiör & design vux.png

Interiör & design

PROGRAMBESKRIVNING

Utbildningen tar sig an designämnet från ett hantverksperspektiv. Vi arbetar projektbaserat och tematiskt med formproblem. I välutrustade ateljéer och verkstäder får du möjlighet att experimentera och arbeta med idé- och konceptutveckling på ett praktiskt sätt. Stort utrymme ges till personlig kreativ utveckling. Förutom undervisning i design och formgivning av produkter, möbler, textil inredning, interiör och rum ges omfattande undervisning i de digitala verktygen InDesign, Illustrator, Photoshop och SketchUp.   

Efter utbildningen har du utformat en portfolio som du kan använda för att söka vidare till högre utbildning eller söka arbete och frilansuppdrag inom hantverk, interiör, design och arkitektur.  

Tau-Design_02_edited.jpg
 • Gymnasiegemensamma ämnen
  Engelska 5 (100 p) Historia 1a1 (50 p) Idrott och hälsa 1 (100 p) Matematik 1a (100 p) Naturkunskap 1a1 (50 p) Religionkunskap 1 (50 p) Samhällskunskap 1a1 (50 p) Svenska 1 (100 p) eller Svenska som andraspråk 1 (100 p)
 • Programgemensamma karaktärsämnen (400p)
  Entreprenörskap (100p) Hantverksintroduktion (200p) Tradition och utveckling (100p)
 • Inriktningsämnen (500p)
  Finsnickeri 1 (200p) Finsnickeri 2 (200p) Material och miljö (100p)
 • Individuellt val (200p)
  Eleven har rätt att som individuellt val läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.
 • Fördjupningsämnen (700p)
  -
 • Gymnasiearbete (100p)
  -
 • Introduktionsprogram
  Inom varje program och inriktning erbjuder vi även utbildningar för elever som går på Introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett annat introduktionsprogram eller på ett nationellt program. Introduktionsprogram kan även leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. Tau Hantverksskola erbjuder följande introduktionsprogram: Programinriktat val (IMVHVFIN-M-TAU-F ) Yrkesintroduktion (IMYHVFIN-M-TAU-F)  Språkintroduktion (IMSHVFIN-M-TAU-F) 
 • Lärlingsutbildning
  För dig som vill komma ut i arbetslivet tidigt finns möjligheter att gå på vårt yrkesprogram som lärling.
bottom of page