Hantverksteknik mot sågverksindustrin
i Vissefjärda

Yrkesutbildning 1 år (1000 p)

Utbildningen

Välkommen till Tau Hantverksskola i pallfabrikens gamla lokaler i VissefjärdaVi är en hantverksskola där du kan läsa en yrkesutbildning som ger dig grunderna i modernt möbelsnickeri och en inblick mot sågverksindustrin. Du lär dig att använda en mängd olika handverktyg och snickerimaskiner när du tillverkar möbler i vår välutrustade verkstad. Allt från maskinsäkerhet, teknisk ritning och materialkunskap till grunderna i CAD-ritning och i att programmera en CNC-maskin ingår i utbildningenI samverkan med näringslivet innehåller utbildningen även praktik på företag. 
Du får en bred baskunskap som leder vidare mot jobb. Inom träbranschen sker stora generation- och teknikväxlingar, ny och kompetent personal är därför mycket eftertraktad. 

Information

Thomas Elmquist
070 62 46 551 thomas.e@tauhantverksskola.se

Ansökan

Thomas Elmquist
070 62 46 551 thomas.e@tauhantverksskola.se

Kursinnehåll

Orienteringskurs för studieval inom träteknik (100 p)
Hantverk Introduktion (200 p)
Finsnickeri 1 (200 p)
Materialkunskap 1 (50 p)
Människan i industrin (100 p)
Datorstyrd produktion (100 p)
CAD 1 (50 p)
lndustriautomation (100 p)
Orienteringskurs mot Sågverksindustrin (100 p)

Undervisningsspråk: Svenska

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2021 Tau Hantverksskola

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2020 Tau Hantverksskola