top of page

Tau Hantverksskola Vissefjärda
 

Tau Hantverksskola i Vissefjärda startades i september 2021 i pallfabrikens gamla lokaler.

Skolan erbjuder träteknisk- och skogsvårdsutbildningar för vuxenstuderande.
Vi har inriktningar mot sågverk, CNC, fin- och maskinsnickeri samt skogsvård.

Träteknik

Träteknisk bas
CNC-teknik
Fin- och maskinsnickare

Skogsvårdsutbildningar
Skogsvård

Hantverksteknik mot sågverksindustrin i Vissefjärda.

Yrkesutbildning 1 år (1000 p)

Trä-Industriteknik

PROGRAMBESKRIVNING

Vi är en hantverksskola där du kan läsa en yrkesutbildning 

som ger dig grunderna i modernt möbelsnickeri och en inblick mot sågverksindustrin. Du lär dig att använda en mängd olika handverktyg

och snickerimaskiner när du tillverkar möbler i vår välutrustade verkstad. 

Allt från maskinsäkerhet, teknisk ritning och materialkunskap till grunderna

i CAD-ritning och i att programmera en CNC-maskin ingår i utbildningen. 

I samverkan med näringslivet innehåller utbildningen även praktik på företag. 


Du får en bred baskunskap som leder vidare mot jobb. Inom träbranschen

sker stora generation- och teknikväxlingar, ny och kompetent personal är därför mycket eftertraktad. 

INFORMATION

Thomas Elmquist

079 06 21 997

thomas.e@tauhantverksskola.se

Albins väg  8

360 60 Vissefjärda

ANSÖKAN

Thomas Elmquist
0
79 06 21 997

thomas.e@tauhantverksskola.se

Snickeri2_Adelina-Karlsson-p17fb8js6njpn4vsgggy5szx6a98fax5hekim9b10g_edited.jpg

KURSINNEHÅLL

1000p

 

Orienteringskurs för studieval inom träteknik (100 p)
Hantverk Introduktion (200 p)
Finsnickeri 1 (200 p)
Materialkunskap 1 (50 p)
Människan i industrin (100 p)
Datorstyrd produktion (100 p)
CAD 1 (50 p)
lndustriautomation (100 p)
Orienteringskurs mot Sågverksindustrin (100 p)

bottom of page