Interiör & design

Vuxenutbildning
HVFIN-I-TAU-F

Kursbeskrivning

Kurs i interiör & design. Utbildningen tar sig an designämnet från ett hantverksperspektiv. Vi arbetar projektbaserat och tematiskt med formproblem, vilket lägger en god grund för ett framtida yrkesliv i design- och hantverksbranschen. Stort utrymme ges till elevens personliga kreativa utveckling. I välutrustade ateljéer och verkstadsutrymmen får eleven möjlighet att experimentera och arbeta med idé- och konceptutveckling på ett praktiskt sätt.

Efter fullbordad utbildning kommer eleven att kunna arbeta med egna projekt såväl som uppdrag gällande inredning och utformning av privata bostäder, kommersiella lokaler samt exponering. Utöver detta kommer eleven att ha utformat en portfolio som kan användas i ansökning till högre utbildningar inom hantverk och design.

Våra utbildningar är CSN-berättigade.

Innehåll​

Kursinnehåll

Design 1, DESDES01 (100 p)
Design 2, DESDES02 (100 p)
Digitalt skapande, DIGDIG01 (100 p)
Formgivning 1, FOMFOR01S (100 p)
Formgivning 2, FOMFOR02S (100 p)
Formgivning 3, FOMFOR03S (100 p)
Textil färg och form, (FOMTEX0) (100 p)
Hantverk – introduktion, HAVHAV0 (200 p)
Hantverksteknik 1, HAVHNT01 (200 p)
Material och miljö, HVKMAE0 (100 p)
Tradition och utveckling, HVKTRA0 (100 p)
Utställningsdesign 1, UTSUTS01 (100​ p)

Entreprenörskap och företagande, FöRENT0 (100 p)
Grafisk kommunikation 1, GRAGRA01 (100 p)
Grafisk illustration, GRAGRI0 (100 p)
Fotografisk bild 1, FOTFOT01 (100 p)
Hantverksteknik 2, HAVHNT02 (200 p)
Hantverksteknik 3, HAVHNT03 (200 p)
Hantverksteknik 4, HAVHNT04 (200 p)
Hantverksteknik 5, HAVHNT05 (200 p)
Konsthantverk 1, KOHHAN01 (100 p)
Utställningsdesign 2, UTSUTS02 (100 p)

Undervisningsspråk: Svenska

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
Fax: +46 (0) 40 29 04 06
info@tauhantverksskola.se

© 2021 Tau Hantverksskola

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
Fax: +46 (0) 40 29 04 06

info@tauhantverksskola.se

© 2020 Tau Hantverksskola