Finsnickeri &
Möbeldesign

Gymnasieprogram
HVFIN-M-TAU-F

Kursbeskrivning

Kurs i finsnickeri och möbeldesign. Eleven lär sig att utveckla och tillverka möbler i trä från skiss till färdig produkt, enligt traditionella hantverksmetoder i samverkan med modern teknik. 

I välutrustade verkstäder får eleven testa olika material, hantera handverktyg och snickerimaskiner samt läsa och upprätta ritningar både manuellt och digitalt. 

Vi har validering av varje elev och ser på vilken nivå de kan starta på.

Efter fullbordad utbildning kommer eleven att kunna arbeta med egna projekt såväl som uppdrag inom branschen, starta företag eller gå vidare till högre utbildning inom hantverk och design.

Innehåll​

Kursinnehåll

Engelska 5 (100 p)
Historia 1a1 (50 p)
Idrott och hälsa 1 (100 p)
Matematik 1a (100 p)
Naturkunskap 1a1 (50 p)
Religionkunskap 1 (50 p)
Samhällskunskap 1a1 (50 p)
Svenska 1 (100 p) alt. Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Entreprenörskap (100 p)
Hantverksintroduktion (200 p)
Tradition och utveckling (100 p)

Finsnickeri 1 (200 p)
Finsnickeri 2 (200 p)
Material och miljö (100 p)

CAD 1 (100 p)
Finsnickeri 3 (200 p)
Finsnickeri 4 (200 p)
Finsnickeri 5 (200 p)

CAD 1 (100​ p)
Svenska 2 (100p) alt. Svenska som andraspråk 2 (100 p)
Matematik 2a (100 p)
Finsnickeri 3 (200 p)
Finsnickeri 4 (200 p)

Hantverksteknik 1 (200 p)
eller CAD 2 (200 p)
Formgivning 1 (200 p)

Eleven har rätt att som individuellt val läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

 

Engelska 6 (100 p)
Svenska 3 (100 p)

Eleven har rätt att som individuellt val läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

 

Gymnasiearbete HV (100 p)

Undervisningsspråk: Svenska

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
Fax: +46 (0) 40 29 04 06
info@tauhantverksskola.se

© 2021 Tau Hantverksskola

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
Fax: +46 (0) 40 29 04 06

info@tauhantverksskola.se

© 2020 Tau Hantverksskola