Finsnickeri &
Möbeldesign

Gymnasieprogram
HVFIN-M-TAU-F

Programbeskrivning

Utbildningen lär dig att utveckla och tillverka möbler i trä, från skiss till färdig produkt, enligt traditionella hantverksmetoder i samverkan med modern teknik. I våra välutrustade verkstäder får du testa olika material, lära dig hantera handverktyg och snickerimaskiner samt läsa och upprätta ritningar både manuellt och digitalt.  

Efter utbildningen kan man söka arbeten inom snickeri-, möbel- och inredningsindustrin, ta sig an egna projekt eller söka sig vidare till högre utbildning inom hantverk och design. 

Kursinnehåll

Engelska 5 (100 p)
Historia 1a1 (50 p)
Idrott och hälsa 1 (100 p)
Matematik 1a (100 p)
Naturkunskap 1a1 (50 p)
Religionkunskap 1 (50 p)
Samhällskunskap 1a1 (50 p)
Svenska 1 (100 p) eller Svenska som andraspråk 1 (100 p)

Entreprenörskap (100 p)
Hantverksintroduktion (200 p)
Tradition och utveckling (100 p)

Finsnickeri 1 (200 p)
Finsnickeri 2 (200 p)
Material och miljö (100 p)

Eleven har rätt att som individuellt val läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

 

Undervisningsspråk: Svenska

Introduktionsprogram

Inom varje program och inriktning erbjuder vi även utbildningar för elever som går på Introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett annat introduktionsprogram eller på ett nationellt program. Introduktionsprogram kan även leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. Tau Hantverksskola erbjuder följande introduktionsprogram: 

Lärlingsutbildning

För dig som vill komma ut i arbetslivet tidigt finns möjligheter att gå på vårt yrkesprogram som lärling. 

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2021 Tau Hantverksskola

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
info@tauhantverksskola.se

© 2020 Tau Hantverksskola