top of page

Yrkesmåleri &
dekorativ fördjupning
Vuxenutbildning

Yrkesmåkeri vux.png

Yrkesmåleri & dekorativ fördjupning

PROGRAMBESKRIVNING

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper där du får lära dig måleriprocessens

alla moment, från förberedelse, spackling, målning och tapetsering till väggbeklädnader och dekorativa tekniker samt färglära. Vi lägger också vikt på planering och kommunikation då detta är viktiga pelare inom yrket. Så länge det finns intresse finns det utrymme för utveckling inom yrket och vi ger dig alla möjligheter för

en framtida anställning inom branschen. 

Efter utbildningen får du ett visst antal timmar som du kan räkna in i de lärlingstimmar som Måleribranschens yrkesnämnd (MYN) kräver du ska ha gjort, innan du kan räknas som färdigutbildad målare. 

Måleri-tumme_edited.jpg
bottom of page