CNC teknik

Vuxenutbildning
HVFIN-I-TAU-F

Kursbeskrivning

CNC står för Computerized numerical control, alltså datornumerisk styrning. Siffervärden styr alla delrörelser elektroniskt på en verktygsmaskin, exempelvis en svarv. En CNC-operatör är en utbildad person som utför arbete med en CNC-maskin för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer inom verkstadsproduktion.

Datorer ska tillsammans med verkstadsmaskiner användas för digital produktutveckling, tillverkning eller specialtillverkning av olika föremål i olika material.

Tau Hantverksskola arbetar med trä men även med plaster och andra mjukare material, principen är densamma för bearbetning av metall.

Våra utbildningar är CSN-berättigade.

Innehåll​

Kursinnehåll

CAD 1, CADCAD01 (50 p)
Formgivning 1, FOMFOR01S (100 p)
Hantverk – introduktion, HAVHAV0 (200 p)
Material och miljö, HVKMAE0 (100 p)
CAD 2, CADCAD02 (50 p)
CAD/CAM, DARCAD0 (100 p) 
Datorstyrd produktion 1, DARDAT01S (100 p)
Datorstyrd produktion 2, DARDAT02 (100 p)
Datorstyrd produktion 3, DARDAT03 (100 p)
Datorstyrd produktion 4, DARDAT04 (100 p)
Datorstyrd produktion 5, DARDAT05 (100 p)
Finsnickeri 1, HAVFIN01 (200 p)
Verktyg- och materialhantering, VEKVEK0 (100 p)

CAD 1, CADCAD01 (50 p)
Formgivning 1, FOMFOR01S (100 p)
Hantverk – introduktion, HAVHAV0 (200 p)
Material och miljö, HVKMAE0 (100 p)
CAD 2, CADCAD02 (50 p)
CAD/CAM, DARCAD0 (100 p) 
Datorstyrd produktion 1, DARDAT01S (100 p)
Datorstyrd produktion 2, DARDAT02 (100 p)
Datorstyrd produktion 3, DARDAT03 (100 p)
Datorstyrd produktion 4, DARDAT04 (100 p)
Datorstyrd produktion 5, DARDAT05 (100 p)
Finsnickeri 1, HAVFIN01 (200 p)
Verktyg- och materialhantering, VEKVEK0 (100 p)

Undervisningsspråk: Svenska

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
Fax: +46 (0) 40 29 04 06
info@tauhantverksskola.se

© 2021 Tau Hantverksskola

Tau Hantverksskola

Brännögatan 2
211 24 Malmö, Sverige

+46 (0) 40 29 02 06
Fax: +46 (0) 40 29 04 06

info@tauhantverksskola.se

© 2020 Tau Hantverksskola